Hírek

2020, augusztus 17

 

Az augusztus...

2020, június 21
...
2020, június 6

 

Örömmel...

Falmászóterem Szabályzata

 

 • A falmászóteremben csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik névvel, belépés időpontjával kitöltötték és aláírták a nyilatkozatot, mely szerint az alábbiakat figyelmesen elolvasták, értelmezték, így tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal.
 • A Mászóbirodalom Kft. felhívja a figyelmet, hogy az általa kínált tevékenységekben (top roping/felső és előbiztosítás) való részvétel, vagy azok szemlélése, valamint a teremben történő tartózkodás eredendően veszélyeket hordoz magában. Ezen kockázatok és veszélyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

a, Sérülés és halál bekövetkezése olyan személyek, vagy tárgyak leeséséből, akik, vagy amik ráesnek valakire.

b, Sérülések és halál bekövetkezése hanyagság, figyelmetlenség, gondatlanság, mulasztás, gyakorlatlanság, alkalmatlan szellemi, vagy testi állapot, felszerelés nem rendeltetésszerű használata miatt.

 • A falmászóterembe kizárólag józan elmeállapotban lehet belépni. Ittas, kábító, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem léphet be.
 • A személyzet utasításait köteles mindenki betartani.
 • Csak a mászó- és tornacipők használata megengedett. Cipő nélkül, vagy szandálban mászni tilos.
 • Ételt és italt tilos a mászóterem területére vinni, kivéve ivóvíz jól zárt palackban.
 • Karóra és ékszerek viselése nem megengedett. A hosszú haj és a meglazult öltözék felkötése kötelező. Tilos bármely olyan tárgyat viselni, amely – az esetleges beakadás miatt- balesetveszélyt jelenhet. Az el nem távolítható ékszereket ragtapasszal le kell ragasztani.
 • A használatban lévő falak alatt tartózkodni tilos.
 • A személyes holmikat a mászóterembe ne hozzák be, azt az öltözőszekrényekben tárolják, vagy a recepción adják le. Felelősséget vállalni kizárólag a recepción leadott tárgyakért tudunk.
 • A nem elővigyázatos magaviseletet nem toleráljuk. Biztosító személyt zavarni, figyelmét elvonni, meglökni szigorúan tilos. Kérjük a kiabálás, hangoskodás mellőzését, mert ez zavarja a mászó és biztosító közötti kommunikációt, így közvetlen balesetveszélyt jelenthet.
 • A biztonsági kötél rögzítése kötelező. Földön fekvő kötélre lépni, azt arrébb rúgni, lökni nem szabad.
 • A biztosító és a mászó mindig ellenőrizzék egymást. Mászótársat biztosítani csak a grigri használatát megtanult személynek szabad. (amely kezelését megtanítjuk) Biztosító személyt kizárólag a háta mögött szabad kerülni.
 • Biztosításra senki nem kötelezhető.
 • Az átvett eszközök, szekrénykulcs szándékos, vagy véletlen rongálása, elvesztése esetén az átvevő kártérítési felelősséggel tartozik. 
 • A Mászóbirodalom tulajdonát képző eszközöket a létesítmény területéről kivinni szigorúan tilos!
 • A falon, illetve a felszereléseken talált sérüléseket saját és mászótársaik biztonsága érdekében azonnal kötelesek jelenteni a recepción.
 • Gyerekek: 14 éves korig gyermek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat a mászóteremben. 14. életévét betöltött 18 év alatti gyermek felnőtt felügyelet nélkül csak szülői/gondviselői nyilatkozat alapján veheti igénybe a mászóterem szolgáltatásait.
 • Megkérünk minden szülőt, kísérőt, hogy kísérje figyelemmel gyermekeit és tisztelje a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, kiabálni a falak környékén. A nem sportoló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat és komoly balesetveszélyt jelenthet!

 

 • Kérünk mindenkit, az alábbiakat nagyon fontolják meg:

A mászóterem jogi szempontból – a belépőjegy ellenértékeként – a falat és a mászó felszerelést (beülő, kötél, karabiner, biztosító eszközöket) adja bérbe a vendégeknek. Az eszközök minősége szigorúan a mi felelősségi körünkbe tartozik, tehát azok állapotát folyamatosan ellenőrizzük, szükség szerint cseréljük. Amennyiben ennek ellenére baleset történne egy elszakadt kötél, kiszakadt fogás, vagy eltört karabiner miatt, ezért teljes felelősséggel tartozunk. Nem tartozunk felelősséggel az idegen felszerelés használata folytán előállt bármely balesetért.

Sajnos semmi ráhatásunk nincs viszont az eszközök megfelelő használata tekintetében, tehát amennyiben figyelmetlenségből a kötél rosszul lett rögzítve és kiakadt, vagy a biztosító személy óvatlanul engedi le mászó társát és ebből baleset következik, ezt a felelősséget a mászónak és a biztosítónak egymás között kell rendezni. A biztosító személyben mindenképpen tudatosulnia kell, hogy mászó társának az élete az Ő kezében van!

 • A mászóteremben tartózkodók tudomásul veszik a balesetvédelmi szabályokat és attól kizárólag saját felelősségükre térhetnek el.
 • A Mászóbirodalom Kft. mászás tekintetében közvetlenül oktatást nem nyújt, az esetlegesen általa közvetített oktatókért felelősséget nem vállal.
 • A Mászóbirodalom Kft. személyzet kötelessége:

a, Fogadni a vendégeket, fizetés ellenében kiállítani a fizetést igazoló nyugtát, vagy számlát, átadni a szükséges felszerelést.  

b,  Baleset esetén a mentők és a hatóság azonnali értesítése.

c, Vészhelyzet esetén a megítélése szerint eljárni, szükség esetén megkezdeni a mentést.

 • A falmászó terem területe magánterület. Minden bűncselekmény rendőrségi feljelentést von maga után. A rendőrség megérkeztéig a Mászóbirodalom Kft. és a telep biztonsági őrsége jogosultak a gyanúsítottat a helyszínen tartani. A Mászóbirodalom Kft. jogosult a teremben tartózkodókat igazoltatni.